Rangkaian Motor 3 Fasa Dua Arah Putar

Rangkaian Motor 3 Fasa Dua Arah Putar Berikut adalah informasi mengenai Rangkaian Motor 3 Fasa Dua Arah Putar yang akan diulas lebih lanjut di Dunia Elektro

Rangkaian Motor 3 Fasa Dua Arah Putar


Ketentuan:
Untuk merubah arah putar motor 3 fasa, dapat dilakukan dengan jalan kawat fasa yang satu dibuat tetap,sedangkan kawat fasa yang lain saling dipertukarkan (lihat gambar).


1. Gambar Rangkaian Kontrol


2. Gambar Rangkaian Daya


Prinsip Kerja Rangkaian / Kalimat Kontrol

  1. ON-1 ditekan, K-1 tidak kerja, motor putarkanan, lampu hijau nyala, lampu merah dan kuning mati.
  2. OFF ditekan K-1 tidak bekerja (lepas), motor berhenti, lampu merah nyala, lampu hijau dan   kuning mati.
  3. ON-2 ditekan, K-2 kerja , motor putar kiri, lampu kuning nyala, lampu merah dan hijau mati.
  4. OFF gitekan, K-2 tidak bekerja ( lepas), motor berhenti, lampu merah nyala, lampu hijau dan kuning mati.
0 komentar:

Posting Komentar